KNZB diskwalificatiecodelijst

Bij toepassing van de codelijst gaan de bepalingen ten aanzien van de zwemslagen voor de algemene bepalingen. Dwz: zaken die volgens de omschrijving bij de slagen „geoorloofd zijn‟ kunnen niet leiden tot diskwalificatie op basis van verwijzing naar de algemene “A” codes. Bij twijfel – “voordeel zwemmer”. Bij onduidelijkheid gaat het reglement voor op deze diskwalificatiecodelijst.

De totale lijst met diskwalificatiecodes vindt u hier.